Online Vitaliteitsprogramma Het Gezonde Werken

“Werkgevers die niets doen aan het versterken van de vitaliteit van hun medewerkers, krijgen het vroeg of laat voor de kiezen”, aldus Tinka van Vuuren, hoogleraar Vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit (lees hier het hele artikel).

Vitale medewerkers zorgen voor een gezonde organisatie. Gezonde en gelukkige medewerkers zijn betere medewerkers, omdat ze gewoonweg beter presteren. Ze hebben meer energie, zijn productiever en scherper. Daarnaast is een gezonde medewerker minder vaak ziek. En de kosten van een zieke medewerker bedragen al snel 2.000 euro per week*. Het loont dus om een gezonde leefstijl van uw medewerkers te stimuleren. Zeker als u daarmee langdurig ziekte of burn-out kan voorkomen.

De vergrijzing, een krimpende arbeidsbevolking en een explosieve toename van leefstijlgerelateerde chronische ziekten vormen een bedreiging voor de economie. Gezond ondernemen, is in deze tijd bijna een vereiste om te overleven. Voordelen van een vitaliteitsprogramma zijn:

  • Lagere bedrijfskosten
  • Hogere productiviteit
  • Inzichtelijk maken vitaliteit/gezondheid medewerkers
  • Imagoverbetering
  • Programma kan op locatie worden uitgevoerd

Het is natuurlijk niet alleen een financiële afweging. Het gaat ook over maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed werkgeverschap. Investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers is de basis voor een gezonde organisatie.

Speciaal voor bedrijven biedt Een Goed Leven in samenwerking met Vitalogisch een modulair opgebouwd (online) programma aan op basis van het BRAVO (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning)-kompas. U kunt kiezen uit verschillende modules om uw medewerkers te stimuleren om meer betrokken, gezonder en gelukkiger te worden.  Vooral op een leuke, niet dwingende manier samen met uw medewerkers het gesprek aan gaan. Preventief als onderdeel van de bedrijfscultuur.

Het vitaliteitsprogramma bestaat uit drie fasen:

  1. Inspireren
  2. Motiveren
  3. Vitaliseren

Voor aanvang van het programma starten we altijd met een (nul)meting om ook na afloop het resultaat te kunnen meten.

Om het programma onder de medewerkers bekend te maken en mensen te stimuleren om mee te doen (het moet vooral ook leuk zijn om mee te doen), wordt een interne communicatie-campagne aangeboden.

Arbovitaal programma III

Het vitaliteitsprogramma moet een wezenlijke bijdrage leveren aan uw bedrijfsdoelstellingen. Daardoor is het altijd maatwerk.

Een Goed Leven is officieel partner van Vitalogisch (training & coaching m.b.t. vitaliteitsmanagement en duurzame inzetbaarheid).

high-res-logo-vitalogisch-rgb kopie

Een gezonde organisatie begint bij gezonde medewerkers

[*] Berekening Paul ter Wal en het CBS cijfers 2014: Loonkosten doorbetaling €153, kosten vervanging €146, verlies productie/dienst €43, kosten arbodienstverlening €60, verzuimbegeleiding €7,50. Totaal €409,50 per dag. Dat is meer dan €2.000 per week!